מצדה

Masada map sketch, work in process.

Masada map sketch, work in process.

© Film Storyboards Project maintained by YJPL